خانه / جدیدترین مطالب

جدیدترین مطالب

چند سوال برای سنجش مهارت رهبری

رهبری

در این نوشته چند نمونه از سوالات مرتبط با مهارت رهبری را بررسی می‌کنیم. با استفاده از این سوالات می‌توانید میزان توانایی متقاضی در رهبری و تعامل سازنده با همکاران را بسنجید. چرا داشتن مهارت رهبری اهمیت دارد؟ هنگامی که قصد دارید برای جایگاه‌های مدیریتی و ارشد فردی را انتخاب …

ادامه...

چند سوال برای سنجش مهارت کار تیمی

کار تیمی

در این نوشته چند نمونه از سوالات مرتبط با مهارت کار تیمی را بررسی می‌کنیم. با استفاده از این سوالات می‌توانید میزان توانایی متقاضی در کارهای گروهی و تعامل سازنده با همکاران را بسنجید. چرا توانایی کار تیمی اهمیت دارد؟ توانایی انجام کار گروهی در همه سمت‌ها یک مهارت کلیدی …

ادامه...

چند سوال برای سنجش مهارت حل مساله

مهارت حل مساله

در این نوشته چند نمونه از سوالات مرتبط با مهارت حل مساله را بررسی می‌کنیم. با استفاده از این سوالات می‌توانید به چگونگی مواجهه متقاضی با موقعیت‌های پیچیده پی ببرید. چرا باید از متقاضیان سوالات مرتبط با مهارت حل مساله بپرسیم؟ کارمندان هر روز با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شوند. پس …

ادامه...

چند سوال برای سنجش مهارت تصمیم‌ گیری

در این نوشته چند نمونه از سوالات مرتبط با تصمیم گیری را بررسی می‌ کنیم. با استفاده از این سوالات می‌توانید مهارت‌های تصمیم گیری و تحلیلی متقاضیان استخدام را بسنجید.  چرا باید از متقاضیان سوالات مرتبط با تصمیم گیری بپرسیم؟ کارمندان هر روز باید در مواجهه با کارهای روتین و …

ادامه...